TJÄNSTER FÖR EFFEKTIV VERKSAMHETSUTVECKLING OCH ISO-CERTIFIERING

develoq tillhandahåller den bredd av tjänster som du önskar. Vi har fokus på hög kvalitet i våra leveranser och har lång erfarenhet av ansvar och utveckling inom flertalet olika verksamheter.

Våra Tjänster

VI UTFORMAR VÅRA TJÄNSTER UTIFRÅN VÅRA KUNDERS BEHOV

Våra tjänster – Du bestämmer vad du vill ha hjälp med!

Utbudet av tjänster hos develoq är utformat så att du själv kan välja vad och hur mycket du vill ha hjälp med. Vi hjälper dig med hela certifierings- eller utvecklingsprojektet, från start till mål, eller enbart de delar du själv önskar eller har behov av.

Vanligtvis inleds våra uppdrag med ett projekt, t ex fungerar vi som stöd och bollplank från start fram till certifieringsrevision inom ISO-standarderna 9001 (kvalitet), 14001 (miljö) och 45001 (arbetsmiljö). Därefter är det vanligt att vi får ett löpande uppdrag med frekvens utifrån behovet hos vår kund. Det kan handla om allt från en heldag i veckan till en i månaden, kvartalet eller halvåret.

Scroll to Top