HAR NI KONTROLL PÅ ERA OUTSOURCADE PROCESSER?

Genom s.k. andrapartsrevision, där ni som kund kontrollerar era leverantörer, säkerställs att de lever upp till era krav. Vi kan hjälpa er att utföra andrapartsrevisioner.

Andrapartsrevision

Om ni vill utföra en revision av alla eller utvalda leverantörer så hjälper vi er med genomförande, återrapportering samt förslag på åtgärder och handlingsplaner.

Scroll to Top