HÖG KVALITET OCH GOD LÖNSAMHET GENOM ISO-CERTIFIERING

VI HJÄLPER ER HELA VÄGEN TILL ISO-CERTIFIERING!

Skall ni ISO-certifiera verksamheten? Är ni redan ISO-certifierade? Vill ni säkerställa en hög kvalitetsnivå samtidigt som företaget växer?

Oavsett ert behov hjälper er att skapa och bibehålla strukturen och plattformen för en positiv och lönsam utveckling.

SKALL NI ISO-CERTIFIERA ER VERKSAMHET? ÄR NI REDAN ISO-CERTIFIERADE?

develoq - När ni vill skapa en positiv utveckling i verksamheten.

Välkommen till develoq, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonsulter

Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Vi hjälper våra kunder att strukturera effektiva verksamhetsledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi är lyhörda och har en hög kompetens både gällande ISO-standarderna och utmaningarna i verksamhetsdrift.

Nöjda kunder, nöjda medarbetare och ökad lönsamhet
Ett strukturerat och systematiskt uppbyggt ledningssystem medför vanligtvis bättre lönsamhet, nöjdare kunder och nöjdare medarbetare.

ISO-certifiering
Oavsett om ni vill ha hjälp med ISO-certifiering, enligt standarderna ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö), eller skapa en effektiv struktur för att bibehålla en hög kvalitet när verksamheten växer, så stöder vi er hela vägen. 

Löpande konsultstöd
Om ni redan är ISO-certifierade hjälper vi er att upprätthålla en hög nivå i ert ledningssystem och skapa maximal nytta av er certifiering.

Läs mer om våra tjänster

Processinriktad verksamhetsstruktur
Vi hjälper våra kunder att skapa en tydlig och processinriktad verksamhetsstruktur med fokus på hög kvalitet och högsta möjliga kundnöjdhet. Samtidigt säkerställer vi att ni följer alla lagar och föreskrifter.

Ökad effektivitet och prestanda
Tillsammans med er går vi igenom verksamheten och identifierar möjliga åtgärder för att öka effektivitet och prestanda i styrning och operativt utförande.

Miljö och hållbarhet
Vi hjälper er också att kartlägga er miljöpåverkan och bygga en struktur med fokus på hållbarhet och minskad negativ miljöpåverkan.

För att få en bättre bild av vad vi kan göra för er, titta gärna på vad våra kunder säger om oss