VI VÄGLEDER ER HELA VÄGEN FRAM TILL ISO-CERTIFIERING

Ett effektivt och integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö är en viktig nyckel till ökad kundnöjdhet och lönsamhet, en stimulerande arbetsmiljö samt minskad negativ miljöpåverkan

Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (ISO 9001, 14001 och 45001)

När vi identifierat vad som saknas och vad som krävs för att bli godkänd och certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001, hjälper vi våra kunder att skapa ett dokumenterat, integrerat ledningssystem för kvalitet och miljö.

Det är ofta ett arbetsintensivt projekt där vi vägleder våra kunder att identifiera och implementera rätt metoder för bl a processkartläggning, rutinbeskrivning, omvärldsanalys, risk- och möjlighetsanalys, utvärdering av kundnöjdhet, utvärdering och löpande bedömning av leverantörer, kompetenskartläggning, formulering av policys och mål samt uppföljning, mätning, analys och ett effektivt förbättringsarbete m.m.

Vi finns med hela vägen fram till certifiering och säkerställer ett effektivt resursutnyttjande och rätt vägval.

Vi har också flera kunder som inte, i första hand, avser att certifiera verksamheten mot ISO 9001 eller 14001. De har som mål att skapa en effektiv struktur för att säkerställa bibehållen kvalitet vid tillväxt.

Scroll to Top