HUR TAR JAG REDA PÅ VAD SOM KRÄVS FÖR ATT KUNNA BLI ISO-CERTIFIERAD?

Med en strukturerad GAP-analys identifierar vi vad som behöver göras för att leva upp till kraven i standarderna ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö).

GAP-Analys mot ISO-certifiering

Kraven i ISO-standarderna 9001 och 14001 är omfattande. Vi hjälper er att identifiera vad som behöver göras för att säkerställa att ni lever upp till alla krav.

Scroll to Top