HUR SÄKERSTÄLLER VI VIKTIG KUNSKAP OM VÅR OMVÄRLD OCH HUR DEN PÅVERKAR OSS?

Vi hjälper er att identifiera och analysera inre och yttre faktorers inverkan på verksamhetens förutsättningar. Vi hjälper er också att identifiera era intressenter krav och förväntningar samt säkerställa att ni lever upp till kraven. Att känna till och hantera omvärldens krav och förväntningar stärker verksamheten inför framtiden.

Intressent – och omvärldsanalys

För att säkerställa att våra kunder får bästa möjliga insikt i verksamhetens intressenter och deras krav hjälper vi till att kartlägga intressenterna, deras uttalade och outtalade krav, hur de påverkar och vad det innebär för verksamheten. Det leder till bättre kännedom om, framför allt, kunders men också övriga intressenters krav på verksamheten, vilket medför en högre beredskap för framtida utmaningar.

Scroll to Top