INTERNREVISION ÄR ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT MÄTA VERKSAMHETENS EFFEKTIVITET

Vi hjälper er att genomföra internrevisionen! Externa ”ögon” kan ofta se saker som inte upptäcks internt.

Internrevision

Internrevision är ett viktigt verktyg för att mäta verksamhetens effektivitet, t ex kopplat till kvalitet eller miljö. Vi hjälper er att utföra själva revisionen. På så sätt får ni externa ”ögon” som gör en bedömning av verksamheten. Vi kan också hjälpa er att sätta upp en egen organisation för internrevision, där vi tillhandahåller revisionsstruktur och utbildar era egna internrevisorer.

Scroll to Top