KVALITETSNIVÅN HOS VÅRA LEVERANTÖRER HAR DIREKT PÅVERKAN PÅ KUNDNÖJDHETEN

Genom att utvärdera och styra verksamhetens leverantörer säkerställs hög kvalitet och minskad miljöpåverkan. Ta kontroll över kvalitet och miljöpåverkan redan i inköpsprocessen!

Leverantörsutvärdering och löpande bedömning

Att säkerställa varje leverantörs kvalitetsnivå och efterlevnad av era krav som kund, är ett viktigt verktyg för att upprätthålla högsta möjliga kvalitet i era leveranser till era kunder och en hög kundnöjdhet. Hur duktiga ni än är så är ni alltid beroende av att era leverantörer håller en lika hög kvalitetsnivå. Som miljöcertifierade måste ni också ställa krav på era leverantörer att arbeta för minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi hjälper er att hitta rätt sätt att löpande kontrollera kvalitetsnivå och kravefterlevnad hos era leverantörer, i syfte att maximera kvaliteten i era produkter och tjänster, till era kunder, samtidigt som miljöpåverkan effektivt minimeras.

Scroll to Top