KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE FÖR MILJÖASPEKTER (T EX TRANSPORTER OCH AVFALLSHANTERING) ÄR VIKTIGA FAKTORER FÖR ATT MINSKA NEGATIV MILJÖPÅVERKAN

Vi utbildar medarbetarna och bygger miljömedvetenhet. En förankrad miljökunskap ökar förutsättningarna att minska miljöpåverkan.

Miljöutbildning

För att få med alla medarbetare i ett utmanande miljöarbete krävs kunskap och medvetenhet, både om vilka konsekvenser olika typer av miljöpåverkan får och hur man kan arbeta för att minimera miljöpåverkan.

Scroll to Top