HUR KAN VI PLANERA VÅRT MILJÖARBETE OCH MINSKA VÅR MILJÖPÅVERKAN?

Genom att analysera vår miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv kan vi också arbeta med att minska den

Miljöutredning, miljöaspekter och miljöplan

För att identifiera era betydande miljöaspekter och var er miljöpåverkan är som störst, och samtidigt vilka åtgärder som ger störst positiv inverkan och minskning av verksamhetens negativa miljöpåverkan, krävs en genomlysning och analys av verksamhetens miljöaspekter och miljöpåverkan.

Vi hjälper er att identifiera era betydande miljöaspekter med störst miljöpåverkan och tillsammans med er tar vi fram ett målbaserat program för hur ni successivt kan minska er miljöpåverkan.

Scroll to Top