HUR SÄKERSTÄLLER VI ATT LAGAR OCH FÖRESKRIFTER EFTERLEVS?

Lagefterlevnad kan styras på ett effektivt och strukturerat sätt

HUR VET VI VILKA LAGAR SOM GÄLLER JUST VÅR VERKSAMHET?

Laglista och lagefterlevnad

Att hålla koll på alla lagar och föreskrifter som gäller verksamheten är ofta krångligt. Vi hjälper er att identifiera vad som gäller just er verksamhet och att säkerställa att ni lever upp till alla lagar och föreskrifter som påverkar och styr er verksamhet. Vi hjälper er också att hålla er uppdaterade om när ändringar sker och hur de påverkar verksamheten.