VI SÄKERSTÄLLER VIKTIG KUNSKAP OM ER OMVÄRLD OCH HUR DEN PÅVERKAR VERKSAMHETEN

Vi hjälper er att identifiera och analysera era intressenter samt deras krav och förväntningar

ATT KÄNNA TILL OCH HANTERA OMVÄRLDENS KRAV OCH FÖRVÄNTNINGAR STÄRKER VERKSAMHETEN INFÖR FRAMTIDEN

Intressent - och omvärldsanalys

Att veta vilka krav och förväntningar som ställs på verksamheten, fram för allt från dess kunder, är avgörande för konkurrenskraft, framgång och lönsamhet.

Vi hjälper er att kartlägga vilka som är era intressenter (t ex kunder, medarbetare, leverantörer, myndigheter etc), vad de har för uttalade och outtalade krav och vad det innebär för verksamheten.

Det leder till bättre kännedom om kunders, men också övriga intressenters, krav på verksamheten, vilket medför en högre beredskap för framtida utmaningar.