VAD HAR NI FÖR VERKTYG FÖR STÄNDIG FÖRBÄTTRING?

Avvikelsehantering är en metod för att minska fel, brister, tillbud och olyckor i verksamheten.

VILL NI ÖKA EFFEKTIVITETEN I FÖRBÄTTRINGSARBETET?

Avvikeslehantering

Avvikelsehantering är ett effektivt verktyg för att identifiera samt förebygga återkommande fel och brister i en verksamhet.

Med avvikelsehantering skapas förutsättningar för ett kvalitativt förbättringsarbete. För att bli bättre måste man veta vad som är fel eller fungerar dåligt.

Softmore IMPROVE är en effektiv mjukvara som är enkel att använda. Den är skalbar utifrån varje företags enskilda behov och sparar tid för såväl användare som handläggare och administratörer.